Droši uz skolu......

2020-01-09

"Emīla skola" kā izglītības un attīstības centrs darbojas kopš 2017. gada un šajā laikā esam veiksmīgi sagatavojuši apmēram 45 pirmklasniekus gan latviešu, gan mazākumtautību skolām. Mūsu audzēkņu vidū ir bērni, kam dzimtā valoda ir latviešu, krievu, turku, spāņu un pat ķīniešu. Parasti mums pievienojas bērni bērnudārza pēdēja vai priekšpēdējā gadā , lai apgūtu lasīt un rakstītprasmes un iegūtu matemātikas pamatiemaņas. Nodarbības notiek 1 stundu divas vai vienu reizi nedēļā. Tā kā laiks sagatavošanai ir diezgan īss un katrs bērns ir tik dažāds, mēs izstrādājām īpašu metodiku, kur caur rotaļām un spēlēm, sajūtām, kustībām apgūstam burtus un veicinām lasītprasmi. Mēs ļoti lepojamies ar mūsu bērnu panākumiem, bet mums ir nedaudz žēl, ka mēs nevaram dot viņiem vairāk,jo esam kopā tik īsu laiku.

Kopš pagājušā gada decembra mums ir savs bērnudārzs. Tas nozīmē, ka bērni  vecumā no 4 -7 gadiem, var iegūt unikālu iespēju apgūt nevien lasītprasmi, matemātiku un rakstību, bet arī iegūt izpratni par sevi, pasauli sev apkārt, visumu, cilvēku attīecībām, saskarsmi, emocijām katru dienu pavadot harmoniskā, emocionāli drošā vidē. Mūsu pedagogi strādā ar nelielu bērnu grupu (līdz 10 bērniem), kas ļauj ievērot katru bērnu, saklausīt, izprast un atbildēt uz katra bērna vajadzībām, laicīgi konstatēt to, pie kā jāpiestrādā un tiešām pie tā strādāt. Mūsu komandā ir logopēds-speciālais pedagogs, skolotāji ar nevien pirmsskolas, bet arī sākumskolas izglītību un angļu valodas skolotājs, kas valodu pārvalda dzimtās valodas līmenī. Mūsu mērķis-pašpietiekams, pašpārliecināts, emocionāli stabils bērns, kas uzsākot skolas gaitas, spēj risināt nelielas ikdienas problēmas un pieņemt atbilstošus vecumam lēmumus bez vacāku palīdzības. Vai sapnis? Pievienojies un pārliecinies! :)