Par mūsu bērnudārzu

Ideja par sensoro bērnudārzu ir izauklēta divu brīnišķīgu un radošu gadu garumā. Sensorās izglītības aizsākumi meklējami mūsu Sensorās izglītības centrā Emīla skola. 

 

 

Iepazīsties ar mūsu komandu

Elīna Gubāte


Dibinātāja, Sensorā bērnudārza vadītāja, skolotāja ar 13 gadu pieredzi, māmiņa divām mazām , jaukām un spurainām Emīla skolas audzēknēm.

Evita Vinceviča


Dibinātāja, Sensorā bērnudārza metodiķe, skolotāja ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, mamma vienai lielai un gudrai meitai.