Par mūsu bērnudārzu

Ideja par sensoro bērnudārzu ir izauklēta divu brīnišķīgu un radošu gadu garumā. Sensorās izglītības aizsākumi meklējami mūsu Sensorās izglītības centrā Emīla skola, kas savu darbu skaistajā Pārdaugavā uzsāka 2017. gadā. 

Šajā mācību gadā darbu uzsāk 4 grupiņas, Emīla skolā iespēja pievienoties bērniem no 1,5 - 6 gadu vecumam.

 

Dienas kārtība

7.00 - 8.30 draugu sveiciens, rīta spēles, grāmatu lasīšana;

8.30 - 9.00 brokastis un gatavošanās dienai;

9.00 - 11.00 sensorās nodarbības atbilstoši vecumam: sensorā matemātika un lasīšana, māksla, mūzika, angļu valoda, sporta nodarbības, pasaku projekti;

11.00 - 12.00 pastaiga, sensorās aktivitātes ārpus telpām

12.00 līdz 12.30 pusdienas

13.00 - 15.00 laiks atpūtai

15:30-16:00 launags

16:00-17:00 rotaļas, mākslas un rokdarbu nodarbības, nodarbības dabas centrā, valodas attīstības un interešu izglītības nodarbības

17:00 - 18:00 - vakara aplis: dienas kopsavilkums, spēlēšanās, dienas aktivitāšu pabeigšana, pēcpusdienas tējošana

18:00-19:00 dežūrgrupa, došanās mājās


Dienas kārtība dažādiem vecumposmiem var atšķirties.