Par mūsu bērnudārzu

Ideja par sensoro bērnudārzu ir izauklēta divu brīnišķīgu un radošu gadu garumā. Sensorās izglītības aizsākumi meklējami mūsu Sensorās izglītības centrā Emīla skola, kas savu darbu skaistajā Pārdaugavā uzsāka 2017. gadā. 

Šajā mācību gadā darbu uzsāk 4 grupiņas, Emīla skolā iespēja pievienoties bērniem no 1,5 - 6 gadu vecumam.

 

 

Iepazīsties ar mūsu komandu

Elīna Gubāte


Dibinātāja, Sensorā bērnudārza vadītāja, Mazuļu skoliņas programmas vadītāja , skolotāja ar 13 gadu pieredzi, māmiņa divām mazām , jaukām un spurainām Emīla skolas audzēknēm.

Evita Vinceviča


Dibinātāja, Sensorā bērnudārza metodiķe, Sagatavošanas skolai programmas vadītāja , skolotāja ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, mamma vienai lielai un gudrai meitai. 

"Sprīdīšu" grupas audzinātāja Leina sagaida jaunos 2019.gadā dzimušos bērniņus, sniedz atbalstu un iedrošina adaptācijas periodā. Šajā laikā ir ļoti svarīgi aktīvi nodarbināt bērnus ar dažādām sensorajām aktivitātēm, lai bērni būtu aizņemti un par mājām domāt nebūtu laika.

"Knipucīšu" grupas audzinātāja Linda un viņas desmit 2019.gadā dzimušie bērniņi, kuri ir kā mazi knipucīši, kuriem galvenais sniegt drošības sajūtu, mīlestību, iejūtību un atbalstu, nesteidzīgā un mājīgā vidē. Pārējais viņiem izdodas pašiem! 

Linda palīdz bērniem apgūt arī pirmos deju soļus visām vecuma grupām.

Auklīte Jūlija steidz palīgā mazajiem "Knipucīšiem" un "Sprīdīšiem" gan, ja gadās kāds kreņķis, gan apgūt podiņmācību, ģērbšanās prasmes un galda kultūru. Pašiem mazākajiem pašapkalpošanās prasmju apguve ir ļoti svarīga un liela daļa no dienas, tādēļ Jūlija ir liels atbalsts mūsu mazulīšiem.

"Kāpēcīšu" grupas audzinātāja Sanita un viņas desmit 2018.gadā dzimušie bērniņi, kuriem šobrīd ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu un lielākā daļa no tiem sākas tieši ar "kāpēc?". Šis ir laiks, kad īpašu uzmanību jāvelta arī emociju izzināšanai un izpratnei, ko man ar šīm emocijām darīt. Turpinām apgūt dažādas sajūtas, emocijas un vērtības izdzīvojot tās caur dažādām pasakām, kā arī nostiprinām koncentrēšanās spējas, koordināciju un patstāvību, izmantojot dažādus montessori materiālus. 

"Pētnieku" audzinātāja Tatjana ir 2015.-2017.gadā dzimušo bērnu atbalsts viņu izpētes un eksperimentu procesā, palīgs, lai caur kustībām un aktīvu praktisko darbošanos gatavotos skolai ar sensorās izglītības metodi. Bērni ir ļoti zinātkāri, viņiem tikai jādod impulss un viņi paši jau kļūst par pētniekiem un atklājējiem!

Auklīte Vineta sniedz atbalstu "Pētnieku" un "Kāpēcīšu" grupu bērniem, kuri turpina apgūt pašapkalpošanās prasmes un galda kultūru jau krietni sarežģītākā līmenī. Vineta palīdz ar dažādiem koncentrēšanās, koordinācijas un patstāvības uzdevumiem, iedrošinot un stiprinot pārliecību, ka bērnam pašam viss izdodas.