Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Sensorais bērnudārzs "Emīla skola"" darbojas kopš 2019. gada. 

Iestāde īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu latviešu valodā - kods 01011111

Bērnudārza juridiskā adrese: SIA Izglītības un attīstības centrs "Emīla skola" Ozolu iela 3, Dzilnuciems, Mārupes novads, LV-2107

Bērnudārza faktiskā adrese- Rīgā, Saulgožu ielā 31.

Sensoro bērnudārzu apmeklē 40 audzēkņi vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.

Bērnudārza vadītāja -  līdzdibinātāja un SIA Izglītības un attīstības centrs "Emīla skola" valdes locekle Elīna Neimane

Vadītājas vietniece pedagoģiski metodiskajā darbā - līdzdibinātāja un SIA Izglītības un attīstības centrs "Emīla skola" valdes locekle Evita Vinceviča

Iestādē strādā 9 pedagogi, tai skaitā -montessori pedagoģijas speciālists, fizioterapeits, speciālās izglītības pedagogs.

Vīzija- Latvijā pirmais bērnudārzs, kas īsteno dabā balstītu sensoro izglītību .

Vērtības- bērna personība harmoniskā attīstībā ar sevi un dabu sev apkārt .

Ilgtermiņa mērķis- izstrādāt sensorā izglītībā balstītas mācību programmas, kuru pamatā ir metode, kas ļauj bērnam augt un attīstīties, apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas caur sajūtām, darbojoties ar dabas materiāliem, attīstošā vidē un sadarbībā ar pieaugušo.