Pirmais sensorais bērnudārzs "Emīla skola"

Kas ir sensorā izglītība?

 

Garšas, smaržas un taktīlā attīstība

Jau no pašas mazotnes mūsu lielākais palīgs pasaules izzināšanā ir piecas maņas- redze, smarža, garša, tauste un dzirde. Sensorās izglītības pamatā ir šo maņu aktivizēšana.

Kustību koordinācija

Bērni dzīvo nepārtrauktā kustībā. Koordinācijas vingrinājumi, baskāju taka, vingrinājumi un kustību rotaļas, pareizas elpošanas vingrinājumi, stājai un vispārējai fiziskai attīstībai.

Valodas attīstība un sensorā lasīšana, matemātika un loģika

Iemāci man mācīties! 

Tas ir ikvienas modernas pedagoģijas vadmotīvs. Sensorās nodarbības agrā vecumā veicina bērna loģiskās domāšanas, salīdzināšanas, klasificēšanas spēju attīstību, veicina ātrāku lasītprasmes apguvi, jo mācību procesā tiek izmantotas liela metožu daudzveidība.

Mūsu programma

Pirmsskolas programma izstrādāta katra bērna individuālajām vajadzībām, 

Strādājam ekskluzīvi mazās grupās (līdz 10 audzēkņiem), uzsvaru liekot uz sensoro izglītību agrā vecumā, valodas attīstību, loģiku un matemātiku sagatavošanas skolai vecumā

Sensorās nodarbības 


Pasaules izzināšana caur dažādām sajūtām

Sagatavošana skolai


Jo vairāk mēs iepazīstam sevi un pasauli ap sevi, jo vairāk mēs uzzinām kā palīdzēt sev pašam iegūt jaunas zināšanas un prasmes. 

Jaunākās ziņas

"Emīla skola" kā izglītības un attīstības centrs darbojas kopš 2017. gada un šajā laikā esam veiksmīgi sagatavojuši apmēram 45 pirmklasniekus gan latviešu, gan mazākumtautību skolām. Mūsu audzēkņu vidū ir bērni, kam dzimtā valoda ir latviešu, krievu, turku, spāņu un pat ķīniešu. Parasti mums pievienojas bērni bērnudārza pēdēja vai priekšpēdējā gadā...


 

Es esmu es pats!