Interešu izglītība

Fizioterapija/ārstnieciskā vingrošana

Nodarbības vada fizioterapeite Linda ( Rīgas Stradiņu Universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija). 

Ar fizioterapijas palīdzību var veicināt bērna motoro attīstību, novērst kustību asimetriju (lai jau agrā vecumā nerastos nepareizs pozu un stājas stereotips). Vingrošana ietekmē muskuļu tonusu, veicina līdzsvaru un koordināciju. 

Nodarbību laikā tiks stiprinātas dažādas muskuļu grupas, lai spētu nodrošināt pareizu pozu sēdēšanas laikā, kā arī nodrošinātu bērna pareizu stājas veidošanos.
Tā pat ar fizioterapijas palīdzību ir iespējams mazināt slimošanas biežumu, īpaši elpošanas slimību gadījumos (pēc akūtā perioda).Mūsdienu deja

Nodarbības vada dejotāja Linda, kura ir ilggadēja deju studijas Royal dance dejotāja un skolotāja. 

Linda palīdzēs bērniem apgūt gan pirmos deju soļus, gan attīstīs ritma izjūtu, muzikalitāti, lokanību, koordināciju un atmiņu.