Dienas kārtība

7.00 - 8.30 draugu sveiciens, rīta spēles, grāmatu lasīšana;

8.30 - 9.00 brokastis un gatavošanās dienai;

9.00 - 11.00 sensorās nodarbības atbilstoši vecumam: sensorā matemātika un lasīšana, māksla, mūzika, angļu valoda, sporta nodarbības, pasaku projekti;

11.00 - 12.00 pastaiga, sensorās aktivitātes ārpus telpām

12.00 līdz 12.30 pusdienas

13.00 - 15.00 laiks atpūtai

15:30-16:00 launags

16:00-17:00 rotaļas, mākslas un rokdarbu nodarbības, nodarbības dabas centrā, valodas attīstības un interešu izglītības nodarbības

17:00 - 18:00 - vakara aplis: dienas kopsavilkums, spēlēšanās, dienas aktivitāšu pabeigšana, pēcpusdienas tējošana

18:00-19:00 dežūrgrupa, došanās mājās


Dienas kārtība dažādiem vecumposmiem var atšķirties.