Dienas kārtība

7.00 - 8.30 draugu sveiciens, rīta spēles, grāmatu lasīšana;

8.30 - 9.00 brokastis un gatavošanās dienai;

9.00 - 11.00 sensorās nodarbības atbilstoši vecumam: sensorā matemātika un lasīšana, māksla, mūzika, angļu valoda, sporta nodarbības, pasaku projekti;

11.00 - 12.00 pastaiga, sensorās aktivitātes ārpus telpām

12.00 līdz 12.30 pusdienas

13.00 - 15.00 laiks atpūtai

15:30-16:00 launags

16:00-17:00 rotaļas, mākslas un rokdarbu nodarbības, nodarbības dabas centrā, valodas attīstības un interešu izglītības nodarbības

17:00 - 18:00 - vakara aplis: dienas kopsavilkums, spēlēšanās, dienas aktivitāšu pabeigšana, pēcpusdienas tējošana

18:00-19:00 dežūrgrupa, došanās mājās


Dienas kārtība dažādiem vecumposmiem var atšķirties.

Interešu izglītība

Fizioterapija

Nodarbības vada fizioterapeite Linda ( Rīgas Stradiņu Universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija). Montessori nodarbības

Programmas vadītāja Elīna/Linda 

 "Palīdzi man to izdarīt pašam" M.Montesori Mūsdienu deja

Nodarbības vada dejotāja Linda, kura ir ilggadēja deju studijas Royal dance dejotāja un skolotāja. 

Linda palīdzēs bērniem apgūt gan pirmos deju soļus, gan attīstīs ritma izjūtu, muzikalitāti, lokanību, koordināciju un atmiņu.


Latviešu valoda - svešvaloda

Valodu skolotāja EvitaAngļu valoda

Valodu skolotāja Evita